Dear Mark Zuckerberg,

I applaude your sense of humor. The new Facebook Privacy Basics and new terms and policies are announced a few days before Christmas, taking effect on January 1, 2015.
In these Privacy Basics one will look in vain for clear and transparant passages on how Facebook users will have control over what will happen with their data, on every occasion and before it takes place. The principles, in short, of ‘transparancy’ and ‘user control’, basic elements of privacy.

I can see Facebook announcing on Christmas eve that the new Facebook Privacy Basics are, of course, a hoax, and part of the largest social experiments known to man. For Facebook is undeniably very a effective social platform and fun experience. I am in touch with many people I care for in a way that was not possible before you brought us Facebook.

Max Schrems, the Viennese lawyer and data privacy activist, you know so well as the claimant of the extensive civil suit called ‘Europe versus Facebook‘, will wear a smile during next Christmas, as will the 25.000 users from more than 100 countries who have assigned their claims for the class action.

For your withdrawal of the supposedly new Facebook terms and policies will prevent the European citizens to act against the European privacy principles, designed to protect their privacy. A strong message you will be sending!

I foresee the new Facebook terms and policies, in which Facebook will act as a broker between users and companies and in which citizens, willing to take a part in a company’s advertisement campaign, will receive credits of some kind, for services rendered, in full explicit agreement. I can also imagine paying an annual fee for my Facebook account, in which my privacy is secure.

Kind regards,

Marlon Domingus
December 21 2014

PS. In the unlikely event it is not at all a joke, I will, of course, delete my Facebook account permanently before January 1, 2015 and will advise my friends to do the same.

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/cfc/23828131/files/2014/12/img_6239-1.png

Update (Dutch only)

Update mbt mijn toekomst op Facebook.

Ik heb mijn stappenplan gereed. Mijn FBgegevens downloaden als archief en vervolgens mijn account permanent verwijderen. Voor 1 januari as. FB zal mijn gegevens dan verwijderen (heeft daar enige tijd voor nodig, maar die gegevens vallen dan niet onder de regelingen die geldig zijn per 1 januari 2015). Dan heb ik een redelijkerwijs te verwachten inbreuk op *mijn* privacy voorkomen en de zeggenschap over *mijn* data geborgd.
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) pakt het bredere punt op – zie evt hieronder. Er kunnen op basis van de uitspraak van het CBP 2 dingen gebeuren: ik kan me vinden in de uitspraak van het CBP en wacht de ontwikkelingen verder af en hou mijn FBaccount aan of ik doe alsnog zoals gepland. Scenario 1 is het meest waarschijnlijke. Zie ook het nieuwsbericht onderaan.

CBP
Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft recentelijk overigens een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) krijgt in dit voorstel zowel een nieuwe naam: Autoriteit persoonsgegevens als meer bevoegdheden (hogere boetes uitdelen aan overtreders van privacyregels). De voorgestelde maatregel beoogt de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/11/24/teeven-cbp-mag-in-meer-gevallen-bestuurlijke-boetes-opleggen.html

——

Bron: https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-onderzoekt-nieuwe-privacyvoorwaarden-facebook

CBP onderzoekt nieuwe privacyvoorwaarden Facebook
Persbericht/16 december 2014

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft besloten om het door Facebook aangekondigde nieuwe privacybeleid te onderzoeken. Aanleiding is de recente aankondiging van het bedrijf dat per 1 januari 2015 nieuwe privacyvoorwaarden zullen gelden voor Facebook-gebruikers. De privacyvoorwaarden geven Facebook onder meer het recht om gegevens en foto’s uit Facebook-profielen te gebruiken voor commerciële doeleinden. Het CBP heeft Facebook in een brief verzocht te wachten met het doorvoeren van het nieuwe privacybeleid tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Privacyvoorwaarden
Facebook heeft eind november aangekondigd per 1 januari 2015 wereldwijd nieuwe privacyvoorwaarden door te voeren. Het CBP wil weten welke gevolgen dit heeft voor de privacy van Facebook-gebruikers in Nederland, onder meer hoe toestemming wordt verkregen voor het gebruiken van hun persoonsgegevens.

Nederlandse vestiging
Facebook heeft een vestiging in Nederland, verwerkt persoonsgegevens van inwoners in Nederland en het CBP is bevoegd om als toezichthouder op te treden. Dit is in lijn met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Google tegen Spanje van 13 mei 2014.

Advertentie